Wheelerplanet is gevestigd in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en ligt nabij Spaarndam, tussen de A9 en het Noordzeekanaal de Houtrakpolder. Hier ligt langs de grens het zijkanaal C het Westhoffbos aan de zijkanaal C weg. Het Westhoffbos is een ongeveer 6 ha groot aangepland loofbos dat ongeveer 35 jaar geleden is aangelegd.

In het aan het kanaal gelegen gedeelte van het bos is de 3,3 kilometer lange wielerbaan van Wheelerplanet aangelegd. De wielerbaan en skeelerbaan is in 2005 geheel gerenoveerd en is in trek bij wielerclubs vanwege het zeer snelle parcours.

Toen is ook het wielerclubhuis omgevormd tot restaurant ‘la Ronde’. Wheelerplanet is de thuisbasis van wielerclub HSV “de kampioen”. De baan en het naastgelegen mountainbikeparcours worden niet alleen benut voor wielrennen en mountainbiken, maar ook voor andere sportieve activiteiten zoals steppen, crosslopen, hardlopen, triathlon en nordic walking.

Het beleid van gemeente en recreatieschap is gericht op een meer intensief recreatief gebruik van Spaarnwoude, met name de gebieden direct aan de hoofdroutes van de verkeersontsluiting en (te) voorzien van voldoende parkeergelegenheid. Dit gebied kan bij uitstek aan die voorwaarden voldoen.

 

Ontsluiting en verkeer

Het gebied is goed en snel bereikbaar vanuit  Amsterdam, Alkmaar en Haarlem, ook de verbinding met Zaanstad via de pont over het IJ is over het algemeen goed te noemen. In de zomermaanden is er ook nog een pontverbinding (de Opstapper) over zijkanaal C.

Meer activiteiten en meer bezoekers in meer seizoenen betekent ook het jaar rond meer verkeer. Over het algemeen zal een toename van het verkeer geen problemen geven in dit gebied, zolang het verkeer maar uit de kern van Spaarndam geweerd kan worden. Nu is het gelukkig ook goed mogelijk het verkeer te leiden via de N202, de Amsterdamse weg. Een verdergaande studie van het verkeer moet uitwijzen waar en hoe het beste het verkeer naar het Westhoffbos geleid kan worden, op de kaart is een aantal mogelijke ontsluitingsroutes geschetst.

Toelichting op dit initiatief

Op initiatief van Tadema bedrijven, in samenwerking met Wheelerplanet en in overleg met het recreatieschap (en andere partijen) willen wij het Westhoffbos aantrekkelijker maken voor meer (sportieve) recreanten uit de omgeving en mogelijk daarbuiten.

We willen graag een aantal functies toevoegen om meer mensen naar de locatie te trekken, zodat ook de bestaande voorzieningen, hier en in de omgeving, meer en beter benut zullen gaan worden.

Bij het uitbreiden van de mogelijkheden denken we er allereerst aan de baan in de winter om te vormen tot een schaatsbaan. Een uitbreiding van de baan binnen het Westhoffbos kan een aantrekkelijke, langere (schaats)baan vormen; een lengte van ca 5 km moet haalbaar zijn. Een additionele uitbreiding in het naastgelegen grasland zou zelfs een baan van ca 8 km op kunnen leveren.

Naast de uitbreiding van de mogelijkheden van de baan moet het in de toekomst ook mogelijk zijn nog meer (sportieve) (outdoor-) functies op de locatie te huisvesten. Op dit moment kunnen we de nieuwe rages van de toekomst nog niet altijd voorspellen, maar dit gebied is bij uitstek geschikt voor sportieve outdoor-activiteiten.

Naast de uitbreiding op sportief gebied willen we graag een groep gebruikers voor meerdere dagen  in het gebied een onderdak bieden. We denken daarbij aan het toevoegen van verblijfsrecreatie-eenheden, geschikt voor individuele, kleinere of grotere groepen sporters, en eventueel hun begeleiding, supporters en of gezinnen.

De combinatie van een goede schaats-en wielerbaan en de andere sportief-recreatieve voorzieningen in de omgeving, met verblijfsrecreatie kan het park in meer seizoenen aantrekkelijk maken voor een grotere groep potentiële gebruikers.

Nu zijn er vooral gebruikers uit de regio actief op de baan, maar dan kan het echt een bovenregionale voorziening worden. Op termijn moet het dan ook mogelijk zijn de ondersteunende voorzieningen uit te breiden, te denken valt aan functies als sportbegeleiding en (overdekte) trainingsfaciliteiten, meer kleedkamers en sanitair, parkeerplaatsen en opslag, maar ook een verbreding van de horeca-voorzieningen.

Een “groene” ijsbaan

De ijsbaan wordt alleen aangelegd in de wintermaanden als de buitentemperatuur laag is. Een ijsvloer maken kost wel energie, stroom, die we in principe `groen`kunnen inkopen. Verder verwachten we veel het toepassen van slimme technieken zoals warmtekrachtkoppeling; de warmte die vrijkomt door het koelen benutten voor verwarming.

Voor het maken van ijsvloer op de bestaande baan zijn nogal wat voorzieningen nodig, waaronder  koelbuizen en baanranden, dweilmachines enz. en een aantal vaste of mobiele koelstations.

Deze voorzieningen moeten dan wel buiten het seizoen ergens op het terrein of in de nabije omgeving opgeslagen kunnen worden.